Mobilūs atitvarų stulpeliai

Šioje rubrikoje pristatomi skirtingų tipų mobilūs atitvarai, padedantys laikinai apriboti atskiras zonas. Greta pastatomų stulpelių, pristatomi ir į specialius laikiklius įstatomi stulpeliai, stulpeliai nulenkiamu pagrindu.