Saugaus sandėlio dokumentacija

Saugus sandėliavimo įrangos naudojimas užtikrinamas glaudžiai bendradarbiaujant stelažų, krovimo įrangos tiekėjams, užsakovams ir darbuotojams. Būtina griežtai laikytis atitinkamų standartų, gamintojų nurodymų bei rekomendacijų.

Stebėjimas, tinkamų sandėliavimo įrangos montavimo bei naudojimo sąlygų užtikrinimas, tvarkos nustatymas, darbuotojų apmokymas, yra vartotojų atsakomybė.

Įmonėje turi būti nustatytos procedūros, apimančios:
a. įranga turi būti naudojama pagal specifikacijas;
b. turi būti paskirtas už saugumą atsakingas asmuo;
c. turi būti atliekami patikrinimai;
d. turi būti atliekamas stelažų aptarnavimas;
e. turi būti vykdomos žalos mažinimo procedūros.

Jei kalbėtumėm apie didelius sandėlius, kur prekės ar žaliavos sandėliuojamos padėklais, net ir sąlyginai nedidelis stelažinių konstrukcijų pažeidimas gali sąlygoti stelažų griūtį. Griūnant vienam, aukštų stelažų moduliui su sunkiomis paletėmis, gali sugriūti visas sandėlis ar bent žymi jo dalis. Net jau nekalbant apie riziką darbuotojų gyvybėms, gali būti patiriami milžiniški nuotoliai, kurių nekompensuos draudimo bendrovė, jei sandėliavimo įranga nebuvo tinkamai prižiūrima. Įmonės akcininkams tai gali reikšti iššūkius dėl įmonės reputacijos, tolimesnės jos ateities, o direktoriui – asmeninę atsakomybę su visomis iš to išlaukiančiomis pasekmėmis (tiek teisinėmis, tiek ir finansinėmis).

Vis daugiau įmonių net ir neatsitikus jokiam tragiškam įvykiui, pradeda vertinti prisiimamas rizikas ir ieško sprendimų sandėliavimo ūkio sutvarkymui. Daugeliu atveju ir nauji investuotojai, stambūs klientai paprašo įrodymų, kad visi potencialaus partnerio sandėlių ūkio procesai įmonėje vykdomi pagal reikalavimus.

Jei sandėliai eksploatuojami jau senokai, vien sandėliavimo įrangos pažeidimų šalinimas gali pareikalauti nemažų investicijų, ir tai gali būti priežastis, kodėl dalis įmonių atideda sandėlių patikrą geresniems laikams. Tiesą sakant, net to pilnai ir nesuprasdami, šių įmonių vadovai asmeniškai prisiima neregėtas rizikas, nes pagal civilinį kodeksą už visas pasekmes asmeniškai atsako būtent įmonės vadovas. Tai kažkas panašaus kaip nuolat važinėti automobiliu išgėrus ir tikėtis kad niekuomet neatsitiks nelaimingas atsitikimas ar nesustabdys pareigūnai.

Kuo galime būti naudingi mes?

Galime suteikti jums žinias ir padėti sutvarkyti sandėlių ūkį.

I. Remiantis LST EN 15635:2009 standartu, kuris yra Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 344 „Statinės plieno sandėliavimo sistemos“ parengto Europos standarto EN 15635:2008 nacionalinė versija, parengėme itin aiškią ir gausiai iliustruotą stacionarių, plieninių stelažų saugaus montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukciją, kuri galioja visų gamintojų, visų tipų stelažams.

Instrukcijos pagalba sužinosite kaip įdiegti saugaus sandėlio sistemą įmonėje, kuri užkirstų kelią ar bent jau apribotų pavojingų situacijų atsiradimą. Sužinosite kaip reikėtų vertinti pažeidimus ir kokių veiksmų imtis jiems atsiradus, kaip analizuoti pažeidimų atsiradimo priežastis ir išvengti jų pasikartojimo.

Jei dar tik planuojate įsirengti sandėlius, instrukcija padės juos įsirengti tinkamai, žinosite ko turėtumėte reikalauti iš sandėliavimo įrangos tiekėjo ar montuotojų, kad sumažintumėte galimas rizikas ateityje.

EN 15635:2008 standarto pagrindu parengta instrukcija – saugaus sandėlio pamatai.

II. Instrukcijos pagalba įdiegus saugaus sandėlio sistemą įmonėje, galima pereiti prie sumontuos sandėliavimo įrangos analizės. Remiantis sandėlio projektu ir  gamintojų pateikiama technine informacija, būtina tiksliai identifikuoti sandėlyje sumontuotą įrangą, leidžiamas apkrovas ir apribojimus. Jei naudojami žinomų gamintojų stelažai, šalyje yra įgaliotas gamintojo atstovas kuris gali pateikti visą būtiną informaciją, tai padaryti nėra sudėtinga. Kur kas sudėtingiau būna, kai nėra aiškus sumontuotų stelažų gamintojas, jis jau nebeveikia ir nėra galimybės gauti tikslios techninės informacijos apie sumontuotą įrangą. Šiame etape taip pat galime pagelbėti surinkdami visą reikalingą informaciją ir jos pagrindu paruošdami aiškias informacines nuorodas darbuotojams, dirbantiems su sandėliavimo įranga.

III. Turint pilną informaciją apie sumontuotą sandėliavimo įrangą, galima pereiti prie jos patikros, kuri leis nustatyti galimų pažeidimų lygį, ar stelažai yra tinkamai eksploatuojami, atitinka projektą, ar darbuotojai tinkamu būdu informuojami apie sumontuotų sandėliavimo stelažų apkrovas bei apribojimus.

IV. Patikros metu aptikti kritiniai pažeidimai turi būti nedelsiant pašalinti.

Ištaisius visus pažeidimus, turint veikiančią saugaus sandėlio sistemą įmonėje ir visiems susijusiems asmenims žinant ką daryti atsiradus naujam pažeidimui, nelaimingų atsitikimų tikimybė sandėlyje sumažėja iki minimumo.

Rezultatų: 1